Bảng barem đơn trọng của Casino JP88 Tài Khoản JP88 Hòa Phát

Bảng trọng lượng của Casino JP88 Tài Khoản JP88 Hòa Phát cung cấp thông tin chi tiết trọng lượng Casino JP88 cuộn, trọng lượng Casino JP88 cây phi 10, trọng lượng Casino JP88 phi 12, 14, 16, 18….

Chúng tôi xin gửi quý khách hàng barem trọng lượng Casino JP88 Tài Khoản JP88 và dung sai trọng lượng Casino JP88 Tài Khoản JP88 Hòa Phát chi tiết như sau:

Bảng trọng lượng Casino JP88 Tài Khoản JP88 Hòa Phát theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008

TT        Chủng Loại                 Số cây/bó             Đơn trọng (kg/cây)           Chiều dài ( m/cây )

1       Casino JP88 thanh vằn D10        384                            7.22                                     11,7

2      Casino JP88 thanh vằn D12         320                            10.39                                    11,7

3      Casino JP88 thanh vằn D14         222                            14.16                                    11,7

4      Casino JP88 thanh vằn D16        180                             18.49                                    11,7

5      Casino JP88 thanh vằn D18         138                            23.40                                    11,7

6      Casino JP88 thanh vằn D20         114                             28.90                                   11,7

7      Casino JP88 thanh vằn D22          90                              34.87                                   11,7

8      Casino JP88 thanh vằn D25          72                              45.05                                    11,7

9      Casino JP88 thanh vằn D28          57                              56.63                                    11,7

10    Casino JP88 thanh vằn D32           45                             73.83                                    11,7

Lưu ý: Dung sai đơn trọng theo quy định: ± 5%.