Bảng tra Casino JP88 hình I, H, U, V, L , Tra về kích thước , tra khối lượng, tra diện tích và các đặc trưng hình học, Mô men quán tính, bán kính quán tính, mô men kháng uốn của các chủng loại Casino JP88 hình I, H, U, V, L

1 BẢNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ C

 

2 BẲNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ H

3 BẢNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ V

 

4 BẢNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ I

 

 

5. BẢNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ L ( Casino JP88 GÓC KHÔNG ĐỀU CẠNH LOẠI 1)

 

6. BẢNG TRA Casino JP88 HÌNH CHỮ L ( Casino JP88 GÓC KHÔNG ĐỀU CẠNH LOẠI 2)

 

7. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG Casino JP88 HÌNH CHỮ U